Janus The Movie
Surprise Me!
Loading...

'Khủng hoảng BOT' nay giải quyết thế nào?

Diffusé en direct le 6 déc. 2017 BBC Tiếng Việt 22 159 vues Download

Cuộc 'khủng hoảng' hiện nay về BOT Cai Lậy có trách nhiệm về giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, nơi có dự án xây dựng, vận hành, chuyển giao về giao thông trên đường bộ được tiến hành, theo một luật gia từ Việt Nam."Về vai trò giám sát của Quốc hội hay các đoàn đại biểu của Quốc hội ở các tỉnh, một lôgíc thông thường thôi là Quốc hội thực hiện các giám sát và giám sát chuyên đề rất nhiều năm nay, nhưng có một tình trạng, nếu chúng ta đọc các báo cáo giám sát, thì chúng ta thấy những kết luận trong báo cáo giám sát rất là chung chung, rất né tránh, sợ đụng chạm."Việc giám sát còn 'yếu ớt, ngại va chạm' với các báo cáo giám sát của các đoàn đại biểu còn 'chung chung, né tránh, sợ đụng độ' do bản thân nhiều đại biểu không chuyên trách, mà ở trong tình trạng 'vừa đá bóng, vừa thổi còi', vừa giữ ghế ở đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương, vừa làm việc trong các cơ quan chính quyền, hành pháp ở cơ sở, vẫn theo ý kiến này.Trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 06/12/2017 về câu chuyện liên quan tới các dự án BOT đang gây ra tranh luận và bức xúc trong công luận, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển (PLD) từ Hà Nội nói:Và ông Hoàng Ngọc Giao đưa ra giải thích:"Điều đó rất dễ hiểu vì mấy lý do. Lý do thứ nhất, Đại biểu Quốc hội không phải là đại biểu chuyên trách; tính chuyên môn, tính chuyên gia của Đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực cụ thể cũng không có."Thứ ba, bản thân rất nhiều Đại biểu Quốc hội hiện nay là ở một vị thế xin phép dùng từ là 'vừa đá bóng, vừa thổi còi', tức là anh vừa làm bên hành pháp, vừa làm bên ủy ban và đồng thời anh lại nằm trong đoàn đại biểu Quốc hội."Do đó cho nên tiếng nói của các vị đại biểu vừa làm bên hành pháp, vừa làm bên Quốc hội, rất khoát là nó yếu ớt, nếu như không nói là ngại va chạm, sợ đụng độ và do đó chất lượng giám sát của Quốc hội chưa đáp ứng được yêu cầu."Như vậy, dù có nhiều đoàn giám sát chăng nữa, thì nhiều hiện tượng bất cập về kinh tế, xã hội cho đến nay không được phát hiện kịp thời, mà nếu có phát hiện kịp thời thì những kết luận giám sát đó cũng chưa có tác dụng gì nhiều trong việc giải quyết những bất cập về kinh tế, xã hội phát sinh trong xã hội chúng ta [Việt Nam]," PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói với BBC hôm thứ Tư.http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam...